Vi Tính Hoàng Khôi
Đc: Tổ 8 KP10, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Số điện thoại: 0939.141.134
Website: www.vitinhphuquoc.com
Email: hoangkhoicomputer@gmail.com