Phần mềm xem camera hikvision trên máy vi tính

Download:

Phần mềm Lite ( bản gọn nhẹ): http://bit.ly/2UH05u6
Hướng dẫn sử dụng:http://bit.ly/2CaBRkG

Phần mềm full:http://bit.ly/2BetrH6
Hướng đãn sử dụng:http://bit.ly/2QTuuWV

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một phản hồi