Hướng dẫn Tạo USB Boot bằng phần mềm RMPrepUSB

Hướng dẫn tạo USB Boot bằng phần mềm RMPrepUSB
Bước 1: Tải các tool cần thiết:
1. Install_RMPrepUSB_Full_v2.1.716
2. Easy2Boot_v1.22
3. Hirent’s.BootCD.10.6.isowinvh
(Có thể thay thế bằng các file ISO Hirenboot mới nhất).

4. File cài csmboot

Bước 2: Xem Video

Để lại một phản hồi